Vés al contingut principal

Fruites cítriques

Els flavonoids cítrics han estat investigats per les següents activitats biològiques: activitats antiinflamatòries, anticarcinogèniques i antitumorals, que han estat demostrades.

La major part de les espècies cítriques acumulen quantitats substancials de flavonoids durant el període de desenvolupament. Tots els flavonoids descrits en Cítrics sp. poden ser classificats en els següents grups: flavanones, flavones i flavanols. La naringina (naringenin 7-O-neohesperidòsid), un glicòsid  de flavanona, és distintivament dominant en el fruit de l'aranja (C. Paradisi), i és responsable del gust amarg característic dels sucs d'aranja. La narirutina (naringenin-7-O-rutiòsid) es troba també present a l'aranja, però en quantitats inferiors.

Els compostos fenòlics són sotmesos al metabolisme intestinal/hepàtic a l’organisme; les formes moleculars que arriben a la circulació perifèrica i teixits són diferents a les presents en els aliments. En general, les formes predominants en plasma són conjugats (glucurònids o sulfats, amb o sense metilació). Aquests compostos són químicament diferents dels seus progenitors, diferenciant-se en mida, polaritat i forma iònica, el què indica que el seu comportament fisiològic pot ser diferent.

Actualment identifiquem la presència d'aquests compostos en extractes de fruites cítriques i avaluem l'absorció d'aquests en mostres biològiques després d'una administració oral.

 

PUBLICACIONS DEL GRUP:

  • Trzeciakiewicz A, Habauzit V, Mercier S, Barron D, Urpi-Sarda M, Manach C, Offord E, Horcajada MN. Molecular mechanism of hesperetin-7-O-glucuronide, the main circulating metabolite of hesperidin, involved in osteoblast differentiation. J Agric Food Chem. 2010;58(1):668-75.
  • Martínez-González MA, Lamuela-Raventos RM. The unparalleled benefits of fruit. Br J Nutr. 2009;102(7):947-8. 
  • Mata-Bilbao Mde L, Andrés-Lacueva C, Roura E, Jáuregui O, Escribano E, Torre C, Lamuela-Raventós RM. Absorption and pharmacokinetics of grapefruit flavanones in beagles. Br J Nutr. 2007;98(1):86-92.
  • Mata Bilbao ML, Andres-Lacueva C, Jáuregui O, Lamuela-Raventós RM. Determination of flavonoids in a Citrus fruit extract by LC-DAD and LC-MS. Food Chem. 2007:101(4):1742-7.
  • Medina-Remón A, Tulipani S, Rotchés-Ribalta M, Mata-Bilbao MD, Andres-Lacueva C, Lamuela-Raventos RM.A Fast Method Coupling Ultrahigh Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection for Flavonoid Quantification in Citrus Fruit Extracts. J Agric Food Chem. 2011:59(12):6353-6359.