Vés al contingut principal

Aliments ecològics

Diferències nutricionals entre aliments orgànics i convencionals


Un gran  nombre d'estudis s’han  qüestionat  si els productes químics  i altres mètodes agrícoles, incloent l'agricultura orgànica afecten el contingut de nutrients. La pregunta segueix sense resoldre. La composició nutritiva de les plantes, inclosos els metabòlits secundaris, poden veure’s afectats per diferents sistemes de producció com la orgànica i la convencional. Aquests sistemes es diferencien en la quantitat de nutrients aplicats com  fertilitzants i en la  matèria orgànica aplicada al sòl,  com  residus de cultius,  llegums o fems. La disponibilitat de nitrogen inorgànic, en particular, té el potencial per influir en la síntesi dels metabòlits secundaris de les plantes, proteïnes i sòlids solubles. D'altra banda, les plantes de producció orgànica tenen un període més llarg de maduració, a causa d’un alliberament més lent dels nutrients subministrats en comparació amb les plantes convencionals, i com que els polifenols se sintetitzen durant el període de maduració, es pot esperar un major contingut d'aquests compostos en les plantes de cultiu biològic. D'altra banda, quan les plantes creixen amb nutrients artificials, se suposa que perden els seus mecanismes de defensa natural. Això pot donar com a resultat una disminució  en la  resistència  a les malalties i una  reducció en el  contingut de minerals,  vitamines i altres metabòlits secundaris beneficiosos per la salut humana.

Per avaluar les diferències nutricionals utilitzem anàlisis metabolòmics que tenen com a objectiu avaluar les diferències metabòliques d’una manera global per tal d’oferir un perfil detallat de tos els polifenols presents en les mostres d’aliments. Apliquem un enfoc metabolòmic HPLC-QToF seguit de l'anàlisi de dades multivariants. L'ús de les tecnologies de QToF permet obtenir la massa exacta dels ions MS i MS/MS  per la caracterització dels metabòlits. En els estudis realitzats al nostre grup, les condicions de cultiu de tomàquets (convencional versus orgànica) afecta el contingut de compostos fenòlics d'aquests vegetals. Els tomàquets produïts orgànicament mostren un major contingut de fitoquímics que els tomàquets produïts de forma convencional. Per tant, els vegetals i fruites conreades en l'agricultura orgànica s'espera que siguin més beneficiosos per a la salut que els produïts de forma convencional.

Publicacions

Vallverdú-Queralt, A.; Medina-Remón, A.; Casals, I.; Lamuela-Raventos, R.M. (2012) Is there any difference between the phenolic content of organic and conventional tomato juices? Food Chemistry. 130(1):222-227

Vallverdú-Queralt, A.; Medina-Remón, A.; Casals, I.; Amat, M.; Lamuela-Raventos, R.M. (2011) A Metabolomic Approach Differentiates Between Conventional and Organic Ketchups Journal of Agricultural and Food Chemistry.