Vés al contingut principal

Inici

INTRODUCCIÓ AL GRUP ANTIOXIDANTS NATURALS

El Grup Antioxidants Naturals va ser fundat el 1993 en resposta a la necessitat d'aprendre sobre les carac- terístiques funcionals excepcionals que presenten els polifenols . Després dels estudis inicials sobre el vi i el cava, avui dia els nostres projectes d'investigació cobreixen una àmplia gamma d'aliments .

Les nostres línies d'investigació es centren en compostos bioactius: biodisponibilitat i efectes en la salut dels éssers humans com també en la dels animals. Cobrim una àmplia gamma d'aliments i fem ús de les tècniques d'anàlisi més modernes en el camp de l'espectrometria de masses per identificar i quantificar els polifenols i carotenoids així com els seus metabòlits en mostres biològiques d' assaigs clínics .

El nostre grup de recerca d'Antioxidants Naturals ha participat en estudis tan nacionals com internacionals, com ara l'assaig PREDIMED i l'estudi EPIC. Realitzem projectes de col·laboració amb algunes de les uni- versitats amb més prestigi internacional com són Harvard School of Public Health de Boston i UC Davis ,a Califòrnia, entre d'altres. També val la pena assenyalar que el Grup d'Antioxidants Naturals ha estat qualifi-cat com un " Grup de Recerca Consolidat 2014 SGR 773 " per la Generalitat de Catalunya , que pertany al XaRTA ( Food Technology Reference Net ) i a l'INSA ( Institut de Recerca de Nutrició i seguretat Alimentària ) com també al CIBER (Centres de Recerca Biomèdica en Xarxa , CB12 / 03 / 30020).

Tot l'esmentat indica que es tracta d'un grup d'investigació capaç de realitzar assaigs clínics i estudis epi- demiològics aspirant al nivell d'excel·lència en aquests camps. El nostre objectiu és preparar personal au- tònom reconegut internacionalment per a l'exercici de la investigació. Tant per la investigació bàsica com per l'aplicada que es poden dur a terme per tal de complir amb els requeriments de la indústria, mentre que també incideixen en la nostra societat. L'estudiant adquireix les destreses i habilitats que el permetrà trobar un lloc en el seu camp d'investigació.

 

OBJECTIUS

El grup Antioxidant Naturals treballa en projectes relacionats amb la investigació de compostos bioactius dels aliments i la seva activitat bilogical en els éssers humans .

Línies d'investigació :

A-Estudi de compostos bioactius en aliments (polifenols, carotenoides i vitamines ).

• Els polifenols en els aliments; com els nivells i efectes dels polifenols són modificats per factors intrínsecs com ara la genètica i factors extrínsecs, en particular, la cultura, la tecnologia, el processament i emmagatzematge d'aliments.

• El nostre grup avalua l'efecte del consum de polifenols en assajos clínics amb animals i éssers humans. A més, s'analitza l'efecte de la matriu i/o la dosi sobre la biodisponibilitat i l'absorció dels polifenols i carotenoids.

B. Estudis nutricionals de compostos bioactius: assajos clínics i estudis epidemiològics.

• La relació entre el consum de polifenols, carotenoides i vitamines en la prevenció i reducció de les malalties cròniques.

• Proves de biodisponibilitat i bioaccesibilidad; efecte de la matriu dels aliments sobre l'absorció i eficàcia dels compostos bioactius.

• Estudis de biomarcadors nutricionals.

• Farmacocinètica o anàlisi Nutricinètic. L'efecte dels polifenols que es consumeixen i altres compostos bioactius en la prevenció primària de la malaltia cardiovascular i l'obesitat (PREDIMED i PREDIMEDPLUS).

• Actualment, el nostre grup participa de manera activa en l'estudi PREDIMED (Prevenció amb Dieta Mediterrània), que és una xarxa temàtica de centres del Ministeri de Sanitat i Consum iniciada a l'octubre 2003, i que engloba 16 grups d'investigadors en 8 comunitats autònomes d'Espanya. PREDIMED és un gran assaig clínic de 5 anys de duració, format per grups paral·lels, multicèntric, aleatoritzat i controlat destinat a avaluar els efectes de la Dieta Mediterrània en la prevenció primària de malalties cardiovasculars (www.predimed.org; ISRCTN35739639).

Els participants són assignats a l'atzar en tres grups de la mateixa mida:

1. Dieta d'estil mediterrani , complementada amb oli d'oliva verge.

2. Dieta d'estil mediterrani , complementada amb fruita seca.

3. Dieta baixa en greixos d'acord amb directrius de l'American Heart Association .

Hem publicat més de 200 articles en revistes del primer cuartil en el SCI.  

En el marc de l'estudi PREDIMED, també s'avalua la relació del consum de tomàquet en les seves diverses formes (fresc, gaspatxo i salsa de tomàquet) amb l'excreció de polifenols totals en l'orina, i alhora com influeix el consum de cada un aquests aliments sobre els valors de pressió arterial, així com sobre la incidència de la hipertensió. També s'estudia l'efecte de determinats polimorfismes genètics sobre la pressió arterial i altres fenotips de risc cardiovascular i la seva modulació pels patrons de consum relacionats amb tomàquet.

• A més, estem col·laborant amb un altre estudi epidemiològic observacional: Estudi EPIC ( European Prospective Investigation into Cancer ; www.iarc.fr/epic ). Aquest és un estudi de cohort, prospectiu, multicèntric, coordinat per l'Agència Internacional d'Investigació sobre càncer ( IARC , International Agency for Research on Cancer ) de l'Organització Mundial de la Salut ( WHO ).

La cohort espanyola (www.epic-spain.com) està formada per 40.885 voluntaris (61.7 % de dones) reclutats en 5 àrees geogràfiques ( Astúries, Granada, Guipúscoa, Múrcia i Navarra). Aquest estudi va néixer amb l'objectiu d'integrar l'epidemiologia amb les investigacions de laboratori, amb factors genètics i metabòlics, i aprofundir en el coneixement científic de la nutrició i el càncer.

• Desenvolupem projectes interdisciplinaris com la CICYT 2013 : Avaluació de la ingesta de diferents dosis de tomàquet sobre la pressió arterial i la funció endotelial en pacients d'alt risc vascular, efecte nutrigenòmic sobre els fenotips de risc.

EL NOSTRE EQUIP D'INVESTIGACIÓ 

- Investigador Principal: ROSA M. LAMUELA RAVENTOS

- Postdoctorals: ANNA TRESSERRA RIMBAU

- Estudiants PhD: ANNA CREUS CUADROS, GEMMA SASOT FLIX, MARIEL COLMÁN MARTÍNEZ, MIRIAM MARTÍNEZ HUÉLAMO, PAOLA QUIFER RADA, JOSÉ FERNANDO RINALDI ALVARENGA, SARA HURTADO BARROSO

- Altres Investigadors: ISIDRE CASALS RIBES, FRANCISCO JAVIER TORRADO PRAT, ELVIRA ESCRIBANO FERRER, MONTSERRAT ILLAN

.

UBICACIÓ

Estem ubicats a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

Ofertes de: Treball dirigit o Treball pràctic, Màster Experimental, Tesi Doctoral en Nutrició i Bromatologia.

OFERTA DE DOCTORAT: 

El grup de Antioxidants Naturals està buscant candidats per realitzar el doctorat dintre del programa Alimentación i Nutrició. Estem buscant llicenciats en farmàcia, biologia, ciència i tencnologia del aliments i/o nutrició humana amb possesió de un master oficial, excepte pels graduats en farmàcia, i amb un bon expedient acadèmic per poder optar a les beques FPU (nota mitjana superior a 8). 
La tesis doctoral es realitzarà en el departament de Nutrició i bromatologia de la facultat de farmàcia de la UB i en el Campus de la Alimentació de Torribera. La tesis estarà centrada en la relació del consum de compostos bioactius en la salud.